SÚŤAŽ UKONČENÁ

k dňu 28. 2. 2018
výhercom srdečne blahoželáme